Wat is de "Coachbox Fitness Trend"?

Met de "Coachbox Fitness Trend" grafiek kun je bijhouden hoe goed je conditie is, hoe vermoeid je bent en hoe goed je prestatievermogen is.

Je prestatievermogen is hoog of "piekt", als je conditie heel goed is, maar je niet moe bent. Dit wordt aangegeven als het verschil tussen de conditiescore en de vermoeidheidsscore.

De reactie van je lichaam op verschillende inspanningen die in de loop van de tijd worden verricht worden in deze grafiek gemodelleerd. Je lichaam reageert op deze stimuli met vermoeidheid en creëert nadien de zogenaamde “supercompensatie” die ervoor zorgt dat je beter herstelt dan voordien voor eventueel volgende inspanningen.

Om de verworven conditie ten volle te benutten, moet je prestatievermogen op peil zijn, wat betekent dat je de vermoeidheid met rust en herstel hebt overwonnen. Om conditie, vermoeidheid en prestatievermogen in de loop van de tijd in cijfers uit te drukken, moet elke inspanning worden gekwantificeerd. Dit is waar de “Stress Score“ voor gebruikt wordt.

Coachbox Fitness Trend

Een "Stress Score" kan berekend worden wanneer voor een atleet de drempelwaardes bij de desbetreffende trainingzones werden ingevuld. Dit zijn de velden die je onderaan de trainingzones terug vindt. De enige verplichte drempel die dient ingevuld te worden is de 'Anaerobe drempel'. Wanneer de andere drempels niet handmatig ingevuld worden, dan wordt hier een automatische inschatting voor gemaakt. Dus hoe correcter de drempels (bv. vanuit een test) ingevuld worden, hoe nauwkeuriger de "Stress Scores" berekend kunnen worden.

Coachbox Fitness Trend
 • Conditie is een 42-dagen exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde van je Stress Score.
 • Vermoeidheid is een 7-dagen exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde van je Stress Score.
 • Prestatievermogen is je conditie minus vermoeidheid. Om conditie op te bouwen moet je stress creëren door de trainingsbelasting te verhogen (vermoeidheid hoger dan conditie) wat resulteert in een negatief prestatievermogen. Verminder de training in de aanloop naar belangrijke wedstrijden en in periodieke rustweken om te herstellen.
Coachbox Fitness Trend

Wat is de "Stress Score"?

De "Stress Score" is een waarde die toegekend wordt aan elke trainingssessie. Deze waarde is een schatting van hoe zwaar een bepaalde activiteit was in verhouding tot de capaciteiten van de atleet. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de duur als de intensiteit van de activiteit. Een training van één uur aan de anaerobe drempel geeft een ‘Stress Score’ van 60.

Welke type "Stress Scores" zijn er?

 • pSS: De Power Stress Score wordt berekend vanuit de gemeten vermogens op basis van de fysiologische vermogens drempels
 • hrSS: De Heart Rate Stress Score wordt berekend vanuit de gemeten hartslagen op basis van de fysiologische hartslag drempels
 • vSS: De Velocity Stress Score wordt berekend vanuit de gemeten snelheden/tempo's op basis van de fysiologische drempels

Welke voorkeur wordt gegeven per sport?

Fietsen

 1. Vermogen (pSS)
 2. HR (hrSS)

Lopen

 1. Vermogen (pSS)
 2. Snelheid/tempo (vSS)
 3. HR (hrSS)

Zwemmen

 1. Snelheid/tempo (vSS)
 2. HR (hrSS)

Waarin is de "Coachbox Stress Score" anders dan anderen?

Elke sport heeft zijn eigen karakteristieken en zal het lichaam op een andere manier belasten (bv. lopen vs. fietsen). De "Coachbox Stress Score" tracht om de verschillende eigenschappen van de sporten te reflecteren in de scores zodat de trainingsbelasting voor mensen die verschillende sporten combineren (bv. triatleten) ook werkelijk representatief is voor de totale belasting op het lichaam.

Bovendien heeft Coachbox er voor gekozen om de methoden zodanig te ontwikkelen dat de verschillende meetmethoden (hartslag, vermogen, snelheid, ...) en de bijhorende berekeningsmethoden op een gelijkaardige manier fysiologisch onderbouwd zijn en zo met elkaar in relatie gebracht kunnen worden.

Wat is de "Intensity" score?

De "Intensity" score is een indicatie van hoe zwaar of moeilijk een activiteit was in verhouding tot uw huidige conditie niveau.

Deze score wordt eenvoudig berekent door de Stress Score te delen door de duur van de activiteit (in minuten). Een training van één uur aan de anaerobe drempel geeft dus een intensiteitsscore van 100%.